(ខេត្ដពោធិ៍សាត់) ៖ បើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តពោធិ៍សាត់នៅថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់ បានហក់ឡើងខ្ពស់ដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្ន ក្រសួងធនធាទឹក និងឧតុនិយម ក៏ដូចជា មន្ទីរធនធានទឹកខេត្តពោធិ៍សាត់ បានអំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់៕

មតិរបស់អ្នក