ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ស៊ុន ហួរ ជាប្រជាពលរដ្ឋ សូមប្រកាសសួររកឈ្មោះ ឆេង ភិរម្យ ហៅ (ឆេង សុវណ្ណ) ដោយសារបាត់ជាច្រើនថ្ងៃមិនដឹងមានបញ្ហារអ្វីពិតប្រាកដ នឹងទំនាក់ទំនងមិនបានទាំងនៅផ្ទះ ព្រមទាំងតាមទូរស័ព្ទ។

ខ្ញុំបាទមានកិច្ចការសំខាន់មួយចំនួនត្រូវការពិភាក្សារ ដោយទំនាក់ទំនងមិ​នបា​នតាំងពីថ្ងៃទី​០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ រហូត​ដល់បច្ចុប្បន្ន​នេះ​។ ប្រសិន​បើ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ណាបាន​ឃើញ និងផ្ដល់ព័ត៌មាន​មក​ខ្ញុំ​បាទ​ ខ្ញុំ​បាទ​នឹង​ប្រគល់​ប្រាក់ចំនួន​៥០០ដុល្លារ​ទុកជាសាគុ​ណ៕

ប្រសិន​បើ​បងប្អូន​បាន​ឃើញសូមទំនាក់ទំនង​ ៖ 012776222 / 0977051111

មតិរបស់អ្នក