(ខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង) ៖ នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី​០១​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២០​ ឈ្មោះ​ ញឹក​ ផល​ អ្នកកាន់​អាវុធ​អាកា​ ៤៧​ សំញ៉ែង​គូរទំនាស់​ ត្រូវ​បាន​សមត្ថកិច្ច​ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង​ ឃាត់​ខ្លួន​បានហេីយ​។

តេី​អ្នកណា​ជា​ម្ចាស់​កាំភ្លើង​ពិតប្រាកដ​? ហើយ​អង្គភាព​ណាចេញច្បាប់​អនុញ្ញាត​អោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ អាវុធ​អាកា​ តាមឡាន​? ប្រទេស​មានសន្តិភាព​ហេីយ​យកអាវុធទៅធ្វេីសង្គ្រាម​ជាមួយ​អ្នកណា​?

ឈ្មួញ​រកស៉ី​មានសិទ្ធិ​ប្រេីប្រាស់​អាវុធ​ឬ​?

មតិរបស់អ្នក